Archives

  • Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương

    Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương

    - Tư vấn, thăm khám: + Tư vấn, khám lâm sàng và thực hiện đình chỉ thai nghén an toàn cho thai dưới 12 tuần tuổi bằng các phương pháp nội khoa và ngoạ..

    Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương