back-top

tinh hoàn xuống bìu khi nào

  • Tinh hoàn xuống bìu khi nào?

    Tinh hoàn xuống bìu khi nào?

    Tinh hoàn là cơ quan rất quan trọng bởi nó chịu trách nhiệm sản xuất hormone testosterone và tinh trùng. Mỗi nam giới đều có hai tinh hoàn, nằm ở bên ..

    Tinh hoàn xuống bìu khi nào?
DMCA.com Protection Status